Bea Kusovszky: Inspired by Lichtenstein V.

Inspired by Lichtenstein V.

110 x 150 cm, oil canvas, 2016